cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. telefon: 06 1 210 10 30 levelezés
e-mail: fazekas@fazekas.hu fax: 06 1 210 07 45 jelszóváltoztatás | Vezérlőpult
Fazekas életképek
Hírek, események

Átvétel a 2019/2020-as tanévre

Az átvételi tájékoztatónk elérhető itt.
Benyújtandó kérvény itt.
1. számú melléklet (szülői kérdőív) itt.
2. számú melléklet (tanulói kérdőív, csak felső tagozatos és gimnáziumi tanulók számára) itt.
Az adatkezelési tájékoztatónk megtekinthető itt.

Iskolavezetés
2019.03.29.

Szóbeli átvételi vizsga a leendő 9.d osztályba a 2019/2020-as tanévre

A leendő 9. d szóbeli átvételi vizsgájára - melynek időpontja 2019. március 20. 8.00 óra - a következő tanulókat várjuk:

 Somodi Ákos  8:00    Móricz Nádja  9:30
 Mondovics Zorka Judit  8:00    Ferenczi Zita Katalin  9:45
 Stitz Brigitta Zsófia  8:00    Somlói-Fazekas Boldizsár  10:00
 Telek Johanna  8:15    Xu Sicheng  10:15
 Molnár-Csendom Ákos  8:30    Czirkelbach Melinda  10:30
 Proszenyák Laura  8:45    Ma Shengnan  10:45
 Fürst Iván  9:00    Genye Luca Csenge  11:00
 Czangár Zita Pálma  9:15      

Kérjük a tanulókat, hogy íróeszközt, a 7. év végi bizonyítványuk és 8. félévi értesítőjük fénymásolatát, valamint versenyeredményeik okleveleit - amennyiben rendelkeznek ilyennel - hozzák el a szóbeli átvételi vizsgára.

Iskolavezetés
2019.03.18.

Szaktanári fogadóórák

Tisztelt Szülők!

A 2018/2019-es tanév második félévében a felső tagozaton és a gimnáziumban tanító kollégák közös szaktanári fogadóóráját 2019. március 27-én, szerdán, 16:30-19:00 között tartjuk. A hatékonyabb szervezés érdekében a szülők - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - regisztrálhatnak a tanárokhoz egy-egy 10 perces időtartamra. A regisztrációs felület a https://fogadoora.fazekas.hu címen érhető el, melyen keresztül 2019. március 18-én 8 órától foglalhatnak időpontot.

A felületre a szülők a korábbi, SAS elektronikus naplóhoz használt felhasználói nevükkel és jelszavukkal léphetnek be.

Üdvözlettel:
az iskolavezetés
2019.03.18.

Normatív tankönytámogatás igénylése

Tisztelt Szülők!

2019/2020-as tanévben az 1 - 9. évfolyamon minden tanuló számára ingyenesek lesznek a tankönyvek. 10 - 12. évfolyamon a jogosultaknak igényelniük kell a normatív kedvezményt (ingyenességet). Ezt az igénylőlap kitöltésével és a jogosultságot igazoló dokumentum másolatának benyújtásával lehet megtenni. Az igénylőlap letölthető az iskola honlapjáról vagy a könyvtárban kérhető. Kérjük, hogy a kitöltött adatlapot az igazolások másolatával legkésőbb

                    2019. március 29-ig

juttassák el az iskola könyvtárába.

A 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) szerint az a tanuló jogosult a normatív támogatásra, aki
a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

Budapest, 2019.március 11.

Lados Andrea
tankönyvfelelős
ladosandrea@fazekas.hu
telefon: 323-2180/252 mellék

Ideiglenes felvételi sorrendek

Az ideiglenes felvételi sorrend a 6 évfolyamos speciális matematika tagozatunkra (0001) megtekinthető itt.
Az ideiglenes felvételi sorrend a 6 évfolyamos általános tantervű tagozatunkra (0002) megtekinthető itt.
Az ideiglenes felvételi sorrend a 4 évfolyamos társadalomtudományi tagozatunkra (0003) megtekinthető itt.
Az ideiglenes felvételi sorrend a 4 évfolyamos természettudományi tagozatunkra (0004) megtekinthető itt.

Iskolavezetés
2019.03.13.

Általános iskola első osztályos beiskolázási eljáráshoz kapcsolódó kiválasztás

A sorsolási jegyzőkönyv megtekinthető itt.
A sorsolással, a kedvezményezetti-igazgatói keret igénybevételével bekerült gyermekek szüleinek március végéig, postán küldjük ki a további információkat tartalmazó levelet.

Iskolavezetőség
2019.03.08.

Átvételi vizsga a leendő 9.d osztályunkba a 2019/2020-as tanévre

Az átvételi tájékoztató megtekinthető itt.
Írásbeli átvételi vizsga: 2019. március 12. 14.00-16.00
Szóbeli átvételi vizsga: 2019. március 20. 8.00 óra

Iskolavezetés
2019.03.07.

Mentesség a 6 évfolyamos általános tantervű tagozat (0002) szóbeli vizsgája alól

A mentességet kapott tanulók névsora megtekinthető itt.

Bp., 2019.02.27.
Gratulálunk:
Iskolavezetőség

Szóbeli felvételi vizsga

A felvételi vizsga szóbeli beosztása a hat évfolyamos speciális matematika tantervű tagozatra (0001) itt olvasható.
A felvételi vizsga szóbeli beosztása a hat évfolyamos általános tantervű tagozatra (0002) itt olvasható.
A felvételi vizsga szóbeli beosztása a négy évfolyamos társadalomtudományi tagozatra (0003) itt olvasható.
A felvételi vizsga szóbeli beosztása a négy évfolyamos természettudományi tagozatra (0004) itt olvasható.
A beosztások a mai napig beérkezett jelentkezési lapok alapján készültek.

2019.02.25.
Iskolavezetés

Szóbeli felvételi időpontok

Tisztelt Szülők, kedves Felvételizők!

A szóbeli felvételi vizsgák tervezett időpontjai:
6 évfolyamos speciális matematika tagozat (0001): 2019.02.25-27.
6 évfolyamos általános tantervű tagozat (0002): 2019.02.28-03.01. és 2019.03.05-06.
4 évfolyamos társadalomtudományi tagozat (0003): 2019.02.28. és 2019.03.04-05.
4 évfolyamos természettudományi tagozat (0004): 2019.02.27-03.01. és 2019.03.04.
A szóbelire behívott tanulók beosztását 2019.02.22-én 16.00 órától (0001 tagozat), illetve 2019.02.25-én 16.00 órától (0002; 0003 és 0004 tagozat) tekinthetik meg honlapunkon.

Iskolavezetés
2019.02.20.

KRÉTA – e-Ügyintézés modul bevezetése

Tisztelt Szülők!

2019. március 1-vel a KRÉTA adminisztrációs rendszer kibővült az e-Ügyintézés moduljával.
A modul elérhetősége: https://eugyintezes.e-kreta.hu/info

A Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatójának kérésének megfelelően alább olvashatják a modul legfontosabb jellemzőit bemutató információs anyagot.
Tájékoztató a KRÉTA-rendszer e-Ügyintézési moduljáról itt.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolai ügyintézés menetéről – későbbi szabályozásig – továbbra is intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzata valamint Házirendje rendelkezik.

Iskolavezetés
2019.03.04.

A XXVII. Teleki Pál Kárpát-medencei Országos Földrajz-földtan Verseny fővárosi(megyei) fordulója

Tisztelt Kollégák, Kedves Diákok!

A 2018/2019.tanévben a verseny fővárosi (megyei) fordulójának helyszíne: A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. A verseny időpontja: 2019. április 6. (Szombat)
A részletek itt olvashatók

Üdvözlettel:
A Fővárosi Pedagógiai Oktatási Központ és a Magyar Természettudományi Társulat és a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Földrajz munkaközössége
2019.03.14.

Technika, életvitel és gyakorlat versenyek

A XIX. Országos Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny 2018/19 Budapesti Fordulója:
Április 02-án 9 órától kerül megrendezésre a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban. Témája: Kerttől az asztalig.

A XX. Országos Technikaverseny 2018/19 Budapesti Fordulója:
Április 09-én 9 órától kerül megrendezésre a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban. Témája: Műanyagok a mindennapi életünkben. A versenyek teljes kiírása - témakörök, ismeretanyag, ajánlott irodalom - a http://technikatanar.hu weboldalon érhető el.

A versenyekre még lehet jelentkezni 2019. március 15-ig emailben Karsai Zsuzsánál a cskzsu@fazekas.hu címen.

Köszönettel: Karsai Zsuzsa
2019.03.04.

Herman Ottó Biológia Verseny VIII. kerületi fordulójának eredménye

Kedves Kollégák a Herman Ottó Biológia Verseny VIII. kerületi fordulójának eredménye megtekinthető itt

Gálné Domoszlai Erika versenyszervező
2019.03.04.

BENCHMARK általános iskolai angolverseny

A budapesti általános iskolák angol nyelvi vetélkedője: május 11.

Versenyfelhívás: itt.
Jelentkezési lap: itt.

Fazekas Biológiaverseny eredménye

Fazekas biológiai verseny eredményei megtekinthetők itt

Gálné Domoszlai Erika versenyszervező
2019.03.04.

Kortárs irodalmi beszélgetések rendezvénysorozat

A Kortárs irodalmi beszélgetések rendezvénysorozatunk harmadik alkalmával
2019. március 4-én, 15 órai kezdettel Darvasi László írót látjuk vendégül.
Darvasi Lászlónak 2018 nyarán jelent meg Szív Ernő írói néven Meghívás a Rienzi Mariska Szabadidő Klubba c. kötete, amelyben a magyarok ki- és bevonulnak, legfőképp az írók, költők, de korántsem műtermi megvilágításban. Irodalomtörténet másképp...
Darvasi Lászlóval iskolánk tanára, Ujlaki Tibor fog beszélgetni.

2019.03.01.
Iskolavezetőség

Felvételi tájékoztató négy és hat évfolyamos gimnáziumunkba, a 2019/2020-as tanévre

Hatodik osztályos tanulóknak: a felvételi tájékoztató megtekinthető itt.
1. sz. melléklet (Tanulói kérdőív)
2. sz. melléklet (Szülői jellemzés)

Nyolcadik osztályos tanulóknak: a felvételi tájékoztató megtekinthető itt.
1. sz. melléklet (Tanulói kérdőív)
2. sz. melléklet (Szülői jellemzés)
3. sz. melléklet (Tantárgyválasztás - természettudományi tagozat)

Szeretettel várunk minden, iskolánk iránt érdeklődő hatodikos és nyolcadikos diákot, valamint szüleiket egy Iskolakóstoló délutánra 2018. november 9-én (pénteken) 15 és 18 óra között. Ezen a napon a résztvevők bejárhatják az épületet, beszélgethetnek diákjainkkal, részt vehetnek egy filmvetítésen az iskola életéről, és meghallgathatják az igazgatói tájékoztatót. A 2018. november 6-7-én és 9-én tartott nyílt órákra október 25-től közvetlenül a http://nyiltnap.fazekas.hu oldalon lehet jelentkezni.

Adatkezelési tájékoztatónk megtekinthető itt.

Budapest, 2018.10.19.

Iskolavezetőség

Átvétel a leendő 9.c és 9.d osztályainkba a 2019/2020-as tanévre

Átvételi tájékoztató megtekinthető itt.
Benyújtandó kérvény (9.c) itt.
Benyújtandó kérvény (9.d) itt.
1. számú melléklet (tanulói kérdőív) itt.
2. számú melléklet (szülői jellemzés) itt.
Adatkezelési tájékoztató megtekinthető itt.

Iskolavezetőség
Budapest, 2019.03.07.

Tájékoztatás Hit- és erkölcstan tantárgy választásáról

Tisztelt Szülők!

Tanulóink – illetve törvényes képviselőik – minden évben május 20-ig bírálhatják felül a hit- és erkölcstan tárgy keretében választott órákat. (A választással kapcsolatos tájékoztatót és az ún. „bevett” egyházak listáját az alábbi dokumentumok tartalmazzák.) Intézményünk Pedagógiai Programja alapján a felekezeti hitoktatást Hittan nevű tantárgy, míg az alternatívaként ajánlható oktatást Erkölcstan tantárgy keretében végezzük.

Március 6-án (szerdán) 16 órától egy szülőknek szóló tájékoztatót tartunk iskolánkban, ahol az egyházak, felekezetek és hitközségek bemutathatják a hittan oktatásával kapcsolatos gondolataikat. A bemutatkozásra minden érdeklődőt szeretettel várunk. (Az iskolán belüli pontos helyszínt az adott napon a portánál kifüggesztjük.)

A választáshoz (illetve váltáshoz) az alább található nyilatkozatot kell benyújtaniuk az osztályfőnökök részére, legkésőbb május 10-ig. A szülői nyilatkozat határidőre történő benyújtásának hiányában a tanulók automatikusan a korábbi évben választott tantárgy oktatásában részesülnek; a tantárgy, illetve felekezet váltására ezt követően sajnos nincsen lehetőség.

Szülői nyilatkozat
Szülői tájékoztató
Bevett egyházak listája
Adatvédelmi tájékoztató

Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel a hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban, forduljanak bizalommal az osztályfőnök kollégákhoz!

Üdvözlettel:
Igazgatóság
2019.02.18.

Kortárs irodalmi beszélgetések rendezvénysorozat

A Kortárs irodalmi beszélgetések rendezvénysorozatunk második alkalmával, február 18-án, 15 órai kezdettel Simon Márton költőt látjuk vendégül.
Simon Mártonnak 2018 őszén jelent meg harmadik kötete Rókák esküvője címmel, amely felkerült a 2019-es Aegon-díj döntőseinek listájára.
A költővel iskolánk tanára, Kovács Péter fog beszélgetni.

2019.02.12.
Iskolavezetőség

Átvételi vizsga eredménye (speciális matematika tagozat)

Az írásbeli és szóbeli átvételi vizsga alapján a következő tanulók nyertek felvételt a 2019/2020-as tanévre a leendő 9.c osztályunkba: Harmati László, Horváth Balázs Szilveszter, Kercsó-Molnár Anita, Máté Lőrinc, Országh Júlia, Világi Áron.

A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról áprilisban küldünk részletes tájékoztatót.

2019.01.31.
Iskolavezetőség

Nagyenergiás részecskék a rákgyógyítás szolgálatában, előadás a fizikában

Az alkalmazott részecskefizika és magfizika átszövi a mindennapi életünket. Olyan helyeken is segít, ahol nem is gondolnánk. Az orvostudomány az egyik legjobban látszó terület, ki ne látott volna röntgenképet, ki ne hallott volna a sugárkezelésekről. Lehet-e a gyógyászatban újat mutatni e téren?

Az előadó: dr. Barnaföldi Gergely

Az előadás helye: 1082 Horváth Mihály tér 8. 213-as fizika előadó

Ideje: 2019. február 13. szerda, 14.00

Az előadásra minden fizika és biológia iránt érdeklődő (külsős és fazekasos) diákot vagy tanár kollégát örömmel várunk.

Hevesy György Kémiaverseny

Tisztelt Versenyszervező Kollégák!

A Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny kerületi fordulójának feladatlapjait 2019. február 13-15-ig vehetik fel az iskolánk portáján. A verseny anyagát tartalmazó borítékot versenyszervezői aláírás vagy érvényes meghatalmazás ellenében adjuk ki.

Üdvözlettel: Albert Attila versenyszervező
2019.02.04.

Beiskolázás a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola 1. évfolyamára, a 2019/2020-as tanévre

Tájékoztató megtekinthető itt.

Iskolavezetőség
Budapest, 2018. december 6.

Arany János Irodalmi Verseny (9-10. évfolyamosoknak) - országos döntőbe jutott 10 tanuló

A 9-10. évfolyamosok számára 26. alkalommal meghirdetett Arany János Irodalmi Verseny,
50 fős országos szóbeli döntőjébe 10 fazekasos tanuló jutott:

Sándor Anna Viola 10.B osztályos tanuló
                                                                Tanára: Oláh Tibor

Domokos Lenke, Bognár Csenge, Kakas Hanna, Presits Petra, Szepessy Hajnalka,
Kotán Tamás, Vörös E. Hargita, Kovács Ajsa, Varga Szofi 10.A osztályos tanulók

                                                                Tanáruk: Turcsányi Márta

A részletes országos behívási eredménylista megtekinthető itt.

Az eredményekhez szívből gratulálunk!
2019.02.04.

Tehetséggondozó szakkör latin nyelvből

Január közepén a Fazekas Mihály Gimnáziumban térítésmentes tehetséggondozó latin szakkört indítunk érettségire vagy nyelvvizsgára készülő gimnazisták számára.
Az első foglalkozás tervezett időpontja: 2019. január 16. szerda, 15.15 óra
További részletek megtekinthetők itt
Jelentkezni és érdeklődni e-mailben a pelia@fazekas.hu címen lehet:

Péli Ágota
latintanár
2019.01.10.

Pálmay Lóránt Tehetségkutató Matematika Verseny 2019

A verseny feladatait és a megoldásukat megtalálhatják itt.
Az írásbeli fordulón elért pontszámok megtekinthetők itt

Matematika munkaközösség
2019.01.07.

XXVII. Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny kerületi fordulója

TÁJÉKOZTATÓ
a Magyar Természettudományi Társulat által a budapesti iskolák részére a 2018/2019. tanévben meghirdetett
XXVII. Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan versenyről. A részleteket és a jelentkezési lapot itt találják.

Földrajz munkaközösség
2018.12.04.

Előadás a mesterséges intelligenciáról január 24-én

Az előadás címe: A hópárduc és MI

Telefonreklámoktól kezdve a tudományos kutatásokig egyre többet forog a mesterséges intelligencia fogalma. A sci-fi filmek sok tévhitet terjesztettek el róla, pedig ha megértjük mire lehet, mire szabad és mire nem szabad felhasználni, akkor hasznos segítőnkké válhat. Néhány érdekes alkalmazásról is lesz szó, például a rejtett életet élő, de veszélyeztetett állatok megismeréséről és védelméről, mint a hópárducok. Minden életpálya képviselői, akár orvosok, marketingesek, művészek és természetesen programozók számára egyaránt fontos lesz a mesterséges intelligencia lehetőségeinek és korlátainak megismerése.

Az előadásra minden érdeklődőt - iskolánk és más iskolák diákjait, tanárait - örömmel várunk.

Az előadás helye: 1082 Horváth Mihály tér 8., 213-as fizika előadó Ideje: Január 24. 14.00-15.00

Adventi problémamegoldó pontverseny

Két végzős diákunk problémamegoldó fizikaversenyt szervez 9-10. és 11-12. évfolyamosok számára. A verseny kiírása és feladatai olvashatók a 129-es és 213-as fizika termek előtt, illetve a feladatsor megtalálható a fizika munkaközösség honlapján a fizika.fazekas.hu/index.php/adventi-problemamegoldo-pontverseny címen. Jó versenyzést minden kihívást kereső versenyzőnek!

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny eredményei

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 2018. december 8-án tartott országos döntőjében elért eredmények:

7. évfolyam (gimnáziumi kategória): 4. helyezés

 • Balogh Dénes (7.d)
 • Bódi Dávid (7.d)
 • Császár László Márk (7.d)
 • Háda Gergely (7.d)
 • Felkészítő tanár: Bartek Dániel
8. évfolyam (gimnáziumi kategória): 1. helyezés
 • Bognár András Károly (8.c)
 • Nádor Benedek (8.c)
 • Seres-Szabó Márton (8.c)
 • Szabó Ágoston (8.c)
 • Felkészítő tanár: Gilányi Magdolna

Az eredményekhez gratulálunk!

Montágh Imre emlékére rendezett "Mondd ki szépen!" fővárosi szépolvasó verseny

A verseny eredménye megtekinthető itt.

Köszönjük a részvételt!
A Szervezők
2018.12.07.

Ferencvárosi kispályás női középiskolai röplabda torna eredmények

A Belső-Pesti Tankerület által meghirdetett Ferencvárosi kispályás női középiskolai röplabda tornán iskolánk csapata első helyezést ért el.

A csapat tagjai:

 • Nyárádi Emese 12.a
 • Stankovics Adél 12.a
 • Vajtai Lili 12.a
 • Bognár Anna 9.b
 • Tordai Mirtill 9.b

Gratulálunk!
2018.11.29.

Bolyai Anyanyelvi Verseny körzeti fordulójának eredményei

A Bolyai Anyanyelvi Verseny körzeti fordulójának eredményei (2018. november 9.) itt olvashatók.

Gratulálunk!
Iskolavezetőség
2018.11.26.

WKF Karate Diákolimpia

A WKF Karate Diákolimpián Oláh Hajna Luca 6.a osztályos tanuló kata versenyszámban a 12 évesek között 1. helyezést ért el.

Gratulálunk!

Testnevelés munkaközösség

2018.11.22.

Sítábor (2019. január 28-február 2.)

Az idei tanévben is lesz lehetőség részt venni a sítáborban. A részletek itt olvashatók.
Jelentkezni a jelentkezési lapon lehet.

Amennyiben kérdésük van, forduljanak Csath Judit és Seres Fanny kolléganőkhöz bizalommal!

2019. Március hónapra szóló ebédbefizetési infó

Tisztelt olvasó!
Az ebedbefézetéssel kapcsolatos aktuális információkat a továbbiakban a fazekas.hu MENZA menüpontja allatt találja.

Ebéd lemondás:
Az ebed@fazekas.hu címen jelezzék, minden nap 9 óráig tudjuk elfogadni a következő napot.
Szükséges adatok: Iskola neve, gyermek neve, osztálya és melyik napot mondja le.

Az ebédbefizetéssel kapcsolatos információk megtalálhatóak itt.
A diétás étlap megtekinthető a diétás konyha honlapján.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT- amely nélkül étkezési igényről szóló igénylőlapot befogadni NEM tudunk!
Tájékoztató szülők részére megtalálható itt
Igénylőlap megtalálható itt
Diétás étkezés igénylőlap megtalálható itt
Igénylőlap (2018-2019) kedvezményesen vagy ingyenesen étkezőknek letölthető itt
Igazolás a nevelésbe vett gyermek, vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes étkeztetéséről letölthető itt

Varga Jánosné
email: ebed@fazekas.hu
mobil: 20/5657579

Előadás a fizikában

November 19-én hétfőn az ELTE TTK három előadója - Gabányi Krisztina csillagászat, Csanád Máté részecskefizika, Szöllősi Gergely biofizika területről – tart rövid előadást. Az előadások témái:

Rádiócsillagászat itthon és a nagyvilágban, Mekkora a laborban létrehozott ősrobbanás?, A molekuláris evolúciókutatás aranykora fizikus szemmel
Az előadások tartalmáról bővebb leírás a fizika.fazekas.hu címen olvasható.

Az előadás helye: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. 213-as fizika előadó
Ideje: 14.00, várható időtartam 60 perc

„Édes anyanyelvünk” országos (Kárpát-medencei) nyelvhasználati verseny − döntő

Az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny országos döntőjében
(2018. október 19-21., Sátoraljaújhely)
az összesített gimnáziumi versenyeredmények alapján

Osztovits Pál 11.A Sátoraljaújhely városának emlékplakettjében részesült,
Vörös E. Hargita 10.A az Anyanyelvápolók Szövetségének különdíját nyerte el.

Felkészítő tanáruk: Turcsányi Márta

Mindkét versenyzőnek gratulálunk a kiemelkedő teljesítményhez!

Táborné Vincze Márta a Rátz Tanár Úr Életműdíj 2018. évi díjazottai között

Az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma Táborné Vincze Mártát, iskolánk nyugdíjas matematika tanárát, pályája elismeréseként Rátz Tanár Úr Életműdíjjal jutalmazza. A méltó kitüntetéshez gratulálunk kollégánknak!

2018-as Lúdavató

Kedves Szülők, Diákok!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2018-as Lúdavatóra, amelyen a kilencedik évfolyam osztályai adják elő Fazekas Mihály Lúdas Matyi című művének négy levonását.
A program 2018. október 26-án pénteken, 18:00-kor kezdődik a nagyteremben.

Üdvölettel,
A szervezők
2018.10.25.

Horváth Mihály Tehetséggondozó és Múzeumbarát Történelemverseny

Kedves Diákok, Tanárok és Szülők!

Az idei tanévben is meghirdetjük a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint iskolánk és az
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ közös szervezésben
az általános iskolás diákok számára versenyünket.
A téma ajánlót bővebben itt olvashatják.
Eredményes felkészülést és versenyzést kívánunk!

Ádámné Laczkó Melinda
2018.10.01.

Fazekas Biológiaverseny

Kedves Kollégák! Kedves Versenyzőkedvű Diákok!

A 2018-19-s tanévben is indul, a már hagyománynak tekinthető Fazekas Biológiaverseny. A versennyel kapcsolatos fontos információkat megtalálhatjátok itt.

Sok sikert, és eredményes felkészülést kívánunk:

A Fazekas biológia munkaközösségének versenyszervezői és a Magyar Természettudományi Múzeum szakértői és versenyszervezői
2018.10.11.

A Budapesti Angoltanárok Műhelyének 2018/19-es tanévre tervezett foglalkozásai

Kedves Kollégák!

Várunk minden érdeklődőt 2018. október 16-án, kedden 15 órakor Ungor Andrea workshopjára.

Téma: Real or Fake? Developing Critical Thinking Skills in the Post-Truth World

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. I.em. 127/a

Czene Zsuzsanna és Ungor Andrea
2018.10.15.

Alumni találkozó

Az október 6-i alumni találkozó programja megtekinthető itt

Budapesti Általános Iskolások Matematika versenye

A matematika munkaközösség vezetők 2018. szeptember 10-i megbeszéléséről készült emlékeztető megtalálható a matematika honlapon [itt]

Matematika szakkörök 2018/2019

A matematika szakkörök listája elérhető itt.

Felmentési kérelem heti 2 testnevelés óra alól

Tájékoztató a felmentési lehetőségről és kitöltendő nyomtatvány az alábbi linken érhető el:
https://www.fazekas.hu/oktatas/dokumentumok.html

2018.09.03.
Barati Krisztina

Kémiatanárok évnyitó értekezlete

Tisztelettel meghívjuk a munkaközösség-vezetőket, kémiatanárokat és tantárgygondozó kollégákat 2018. szeptember 19. (szerda) 15.00–16.30 között tartandó Kémiatanárok évnyitó értekezletére.
A tanév programja (Albert Attila)
Módszertani előadás (Keglevich Kristóf)

Albert Attila
2018.09.11.

Mihály-napi alumni találkozó

Kedves volt fazekasosok!

A tavalyi évben újraindított hagyományokat folytatva idén is megrendezzük Mihály-napi alumni találkozónkat, ahova sok szeretettel várjuk volt diákjainkat és tanárainkat! Az idei évben nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni az egymással való ismerkedésre, így egy beszélgetős, kötetlen hangvételű délutánra invitálunk Benneteket október 6-án, szombaton az iskola udvarára! Az esemény ideális alkalom lehet osztálytalálkozók szervezésére. Amennyiben termet szeretnétek kérni ilyen célra, kérünk, jelezzétek számunkra a fazekastamogatoklub@gmail.com címen!

Programokkal és további részletekkel hamarosan jelentkezünk, de addig is jegyezzétek fel az időpontot, ami október 6. szombat délután, illetve adjátok tovább az esemény hírét!

Üdvözlettel:
Mihály-napi szervezők

Tankönyvosztás rendje 2018.

Kedves Tanulók!
Tisztelt Szülők!

A tanulók a tankönyveket szeptember 3-án az első tanítási napon fogják megkapni.

A 1265/2017. (V.29.) Korm. határozat értelmében a 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon jogosult az ingyenes tankönyvellátásra.

A 10-12. évfolyam tanulói közül a normatív támogatásra jogosultak ingyen fogják kapni a tankönyveiket. Azok a tanulók, akiknek fizetniük kell a könyvekért, a számlát és a csekket a tankönyvekkel együtt fogják megkapni. Fizetési határidő: 2018. szeptember 15. A befizetés módjáról bővebb információ a KELLO honlapján található.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, azaz az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve.

Kérem, hogy otthon mindenki lapozza át a kiadványait, és egy-két napon belül jelezzék, ha hibás példányt találtak (pl. fordított kötés, hiányzó oldalak)!

Az iskolának nincs visszáruzási joga. A szülő/diák rendeléstől való elállás keretében, (például iskolaváltás miatt) saját költségén visszaküldheti a tankönyveket a KELLO-nak 2018. szeptember 15-ig. Erről is a KELLO honlapján található bővebb felvilágosítás.

Tisztelettel:

Radácsiné Lados Andrea
tankönyvfelelős
ladosandrea@fazekas.hu
210-1030/252 mellék

Sikerek a nyelvészeti diákolimpián

A 2018-as évi Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián, Prágában 4 tanuló képviselte iskolánkat a nyolcfős magyar csapatban:
Árvay-Vass Iván 11. d,
Blaskovics Ákos 12.a,
Fülöp Anna Tácia 12.c és
Vári-Kakas Andor 12.c osztályos tanuló.

A világversenyen Árvay-Vass Iván és Vári-Kakas Andor bronz érmet szerzett.
Gratulálunk a versenyzőknek, a díjazottaknak.

Iskolavezetőség
2018.08.29.

Kerületi földrajz és biológia munkaközösség-vezetői, tantárgygondozói foglalkozás

Tisztelt Földrajz és Biológia szakos Kerületi Munkaközösség-vezető, Tantárgygondozó vagy Versenyszervező Kollégák!

A 2018/19 tanév első és egyben összevont tájékoztató megbeszélését 2018 szeptember 17-n hétfőn, 15.00 órakor tartjuk
a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskolában és Gimnáziumban.
Részletes tájékoztató itt

Üdvözlettel:
Gálné Domoszlai Erika és Vizy Zsolt
2018.08.29.

Budapesti általános iskolai kerületi matematika munkaközösség-vezetőknek (tantárgygondozók)!

Tisztelt munkaközösség-vezetők!

Idei első megbeszélésünk 2018. szeptember 10-én hétfőn délután 14 óra 30 perckor lesz a Fazekas Gimnázium könyvtárában.
A megbeszélés célja az éves munkaterv elkészítése.
Minden általános iskolai kerületi matematika munkaközösség-vezetőt és érdeklődőt szeretettel várunk!

Üdvözlettel
Rubóczky György
2018.09.03.

Érettségi vizsgák: 2018. október - november

Az őszi érettségi vizsgákkal kapcsolatos információk elérhetőek az Oktatási Hivatal honlapján:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2018oszi_vizsgaidoszak

2018.08.17.
Vezetőség

Biológia Diákolimpia

A július 15-22. között került megrendezésre Teheránban a 29. Nemzetközi Biológia Diákolimpia (IBO2018). A magyar csapatot iskolánk két tanulója is sikeresen erősítette: Tomcsányi Kinga (2018B) ezüstérmet kapott, Boros Dániel (2018B) bronzéremmel tért haza.

Gratulálunk a diákok sikeréhez!

Nemzetközi Fizikai Diákolimpia

A július 21-29. között Lisszabonban rendezett, 49. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián a magyar csapatban iskolánk két diákja - a tőlük megszokott módon - szép eredménnyel vett részt. Németh Balázs ezüstéremmel, Szakály Marcell bronzéremmel tért haza. Eredményükhöz gratulálunk!
Az olimpiáról többet az olimpiai szakkörök facebook oldalán tudhatnak/tudhattok meg.

A 2018/2019-es tanév 9. évfolyamának 2. idegen nyelvi beosztása

A beosztás megtekinthető itt

Iskolavezetőség
2018.06.22.

Emelt szintű fizika érettségi

Az emelt szintű fizika érettségi mérési összeállításairól készült képek a fizika munkaközösség oldalán megtalálhatók.

Átvételi vizsga eredménye

Az alábbi tanulók nyertek átvételt a 2018/2019-es tanévre:

Ábel Márton
Borbély Dénes
Bottlik Énók Áser
Domokos Barnabás János
Göndör Natasa Lelle
Krassói Péter Sámuel
Mészáros Álmos István
Nguyen Tuan Linh
Phung Vo Minh Tam
Póti Levente
Rózsa Janka
Szabó Kristóf Boldizsár
Tar-Pálfi Helga
Tóth Boglár

A további tudnivalókról levélben küldünk tájékoztatást, legkésőbb június közepéig.

Gratulálunk!

Iskolavezetőség
2018.05.25.

A XXI. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjének eredményei

Bognár András Károly (7.c) 2. helyezett
Felkészítő tanár: Gilányi Magdolna

Homoki Gergely (8.d) 8. helyezett
Felkészítő tanár: dr. Oláh Tibor

Az eredményekhez gratulálunk!
2018.05.27.

A Budapesti Általános Iskolások Matematika Versenyének döntője 2018. május 14-én lezajlott.

Az eredmények és az első forduló valamint a döntő feladatai és megoldásai megtekinthetők a matematika portálon (matek.fazekas.hu) vagy ha ide kattint: itt.
Minden versenyzőnek, s különösen a győzteseknek gratulálunk!
Köszönjük a felkészítő tanárok és a segítő szülők áldozatos munkáját!
A verseny jövőre is folytatódik!
Üdvözlettel
Rubóczky György
vezetőtanár

XXVI. Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny döntőjén elért eredményeink

A XXVI. Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny Egerben az Eszterházy Károly Egyetemen megrendezett döntőjén (május 11,12,13-n) iskolánk diákjai a következő eredményeket érték el:

7.osztály
Bognár András Károly 7. c osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Vizy Zsolt
Dánffy Ábel 7. c osztályos tanuló 4. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Vizy Zsolt

8.osztály
Szabó Péter Levente 8. d osztályos tanuló 1. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Kádárné Szalay Eszter
Csontos András 8. d osztályos tanuló 4. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Kádárné Szalay Eszter

A XXVI. Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny Egerben az Eszterházy Károly Egyetemen megrendezett döntőjén (május 11,12,13-n) a Nemzetstratégiai Kutató Intézet által meghirdetett különdíjak közül a Kárpát-medence földrajza versenyen 1. helyezést ért el a 8. osztályos korosztályban:

Csontos András 8. d osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Kádárné Szalay Eszter

Gratulálunk!
2018.05.17.

Horváth Mihály Tehetséggondozó és Múzeumbarát Történelemverseny

Kedves Diákok, Tanárok, Szülők!

Történelemversenyünk április 26-i döntőjén elért eredménylistája itt olvasható!
A verseny minden résztvevőjének, segítőjének gratulálunk!

Iskolánk tanulói közül:
A szabadságharc hadművészete témában az 5. és 6-os korosztályban:
Trinter Patrik 5.a oszt. tanuló I. helyezett, felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda,
Holnapy Luca 5.b oszt. tanuló II. helyezett, felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda.

Érdekességek a Fegyvertár mélyéből témában a 7. és 8-os korosztályban:
Csontos András 8. d oszt. II. helyezett, felkészítő tanár: Repárszky Ildikó.

Görgei kontra Kossuth témában a 7. és 8-os korosztályban:
Mezei Luca 7.b oszt. tanuló I. helyezett, felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda,
Genye Luca Csenge 7. a oszt. tanuló II. helyezett, felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda,
Törőcsik Lili 7. b oszt. tanuló III. helyezett, felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda.
Caracciolo Lara 8.c oszt. tanuló IV. helyezett, felkészítő tanár: Szabó Márta.

Gratulálunk!
2018.04.27.

Alapítványnak felajánlható 1%-ról

Kedves Támogatóink!

Megköszönjük, ha alapítványaink számára felajánlják adójuk 1% -át!
Középiskolai feladataink támogatására:
Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány
adószáma: 18156292–1–42
számlaszáma: 10700024–04332002–51100005

Általános iskolai feladataink támogatására:
Fazekas Mihály Alapítvány
adószáma : 19677127-1-42
OTP számlaszáma : 11786001-20118408
számlaszámra várjuk adományaikat!

Segítségüket köszönjük:
A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatósága

Egyeztetett (végleges) felvételi jegyzék a 2018/2019-es tanévre

0001-es, hat évfolyamos speciális matematika tagozat, megtekinthető itt.
0002-es, hat évfolyamos általános tantervű tagozat, megtekinthető itt.
0003-as, négy évfolyamos társadalomtudományi tagozat, megtekinthető itt.
0004-es, négy évfolyamos, természettudományi tagozat, megtekinthető itt.

A felvételről vagy elutasításról szóló határozatokat legkésőbb április 27-én postázzuk. A felvételt nyert tanulóknak az értesítőlevél minden további információt tartalmazni fog!

Gratulálunk a felvételt nyert tanulóknak!

Iskolavezetőség
2018.04.20.

Átvétel a leendő 7. évfolyamos, általános iskolai osztályainkba a 2018/2019-es tanévre

Átvételi vizsgát szervezünk a leendő 7. évfolyamos, általános iskolai osztályainkba.

Benyújtandó kérvény letölthető innen. Az átvételi kérelmeket Pásztor Attila igazgató úrnak kell benyújtani 2018. április 28-ig.

Írásbeli átvételi vizsga: 2018. május 16. 14.00 óra
Szóbeli átvételi vizsga: 2018. május 23. 14.00 óra (az írásbelin megfelelő pontszámot elérő tanulók számára).

2018.04.13.
Igazgatóság

„Szép magyar beszéd” verseny (Kazinczy-verseny) - országos döntő

A „Szép magyar beszéd” verseny (Kazinczy-verseny) országos döntőjébe jutott diákok eredménye a gimnáziumi és a határon túli középiskolák tanulói kategóriában (2018. április 20-22., Győr):

Osztovits Pál 10. A Kazinczy-díj
Jávor Boróka 10. A az Anyanyelvápolók Szövetségének különdíja


A versenyzők felkészítő tanára: Turcsányi Márta

Mindkét versenyzőnek gratulálunk a kiemelkedő teljesítményhez!
2018.04.24.

Tájékoztatás a jövő tanévi tankönyvtámogatásról

Tisztelt Szülők!

2018/2019-as tanévben az 1 - 9. évfolyamon minden tanuló számára ingyenesek lesznek a tankönyvek. 10 - 12. évfolyamon a jogosultaknak igényelniük kell a normatív kedvezményt (ingyenességet). Ezt az igénylőlap kitöltésével és a jogosultságot igazoló dokumentum másolatának benyújtásával lehet megtenni. Az igénylőlap letölthető az iskola honlapjáról itt vagy a könyvtárban kérhető. Kérjük, hogy a kitöltött adatlapot az igazolások másolatával legkésőbb 2018. április 13-ig juttassák el az iskola könyvtárába.

A teljes tájékoztató itt olvasható!

Budapest, 2018. április 4.

Lados Andrea
tankönyvfelelős
ladosandrea@fazekas.hu
telefon: 323-2180/252 mellék

 

Informatikai támogatóink:
RackForest

Együttműködő partner:

hipernetsuli