cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. telefon: 06 1 210 10 30 levelezés
e-mail: fazekas@fazekas.hu fax: 06 1 210 07 45 jelszóváltoztatás
Fazekas életképek
Felvétel

Az általános iskolánk bemutatása

Tizenkét évfolyamos iskolánkban - gimnáziumi osztályaink mellett, illetve alatt - hagyományos 8 évfolyamos általános iskolai tanítás is folyik, évfolyamonként 2-2 osztályban.

Az általános iskolai tanítás nálunk általános tantervű; iskolánknak ebben a részében nincsenek tagozataink. Fő feladataink: az alapképességek kifejlesztése, illetve a tehetségek felkarolása.

Helyi tantervünk fő vonalakban az országos alap- ill. kerettanterveket követi; a kötelező tantárgyakat általában alapóraszámban tanítjuk. A jelentkező magasabb szintű érdeklődésnek, képességnek szakköri keretekben biztosítunk kibontakozási, fejlődési lehetőséget.

Idegen nyelvet a 3. évfolyamon kezdünk tanítani, angolt vagy németet.

A 8. osztály elvégzése után ezek a tanulóink nem kerülnek át automatikusan a gimnáziumi osztályainkba, hanem felvételi eljárás keretében iskolázzuk be őket, ha a Fazekasban akarnak tovább tanulni.

A gimnáziumunk bemutatása

Gimnáziumunkban hatosztályos, valamint hagyományos négyosztályos képzés is folyik.

A 7. évfolyamon két gimnáziumi osztályt indítunk.

A "c" osztályunk - iskolánk hírnevének első számú megteremtője és évről évre megújítója - speciális matematika tagozatos. Ezen a tagozaton a matematika mellett a fizika és más természettudományok, a történelem, valamint az idegen nyelvek tanítása is hagyományosan rendkívül magas színvonalú és eredményes. A 7. évfolyamtól az első idegen nyelv itt az angol, második idegen nyelvként a 9. évfolyamon a francia lép be. A felsőfokú továbbtanulási fő irányok ebben az osztályban: természettudományi (pl. matematika), műszaki, gazdaságtudományi és informatikai pályák.

A "d" osztályunk általános tantervű; ezt az osztálytípust 2003-ban indítottuk. Az itt tanuló diákok a 10. évfolyam végéig általánosan erős alapképzést kapnak (magasabb óraszámban csak a matematikát és az angolt mint első idegen nyelv tanítjuk), de minden speciális érdeklődés számára szakköröket és egyéb tevékenységi lehetőségeket szervezünk. A 11-12. évfolyamon a felsőfokú továbbtanulási tervek szerint választhatnak majd plusz órákat a diákok a helyi tantervünk szerint tanított tárgyakból; minden lehetőséget meg kívánunk majd adni az egyetemekre-főiskolákra készülő növendékeinknek.

A 9. évfolyamon - a már harmadik éve létező 9.c és 9.d mellett - két új gimnáziumi osztályt indítunk.

A 9.a osztályunk "társadalomtudományi" tagozatos: magasabb szintű képzést nyújtunk magasabb óraszámmal a történelem, a matematika, a magyar és az első idegen nyelv (angol, ritkábban német) tantárgyakból. A felsőfokú továbbtanulási fő irányok ebben az osztályban: a gazdaság-, bölcsészet- és társadalomtudományi, jogi és igazgatási pályák.

A 9.b osztályunk "természettudományi" tagozatos: magasabb szintű képzést nyújtunk magasabb óraszámmal a matematika, biológia, fizika és kémia tantárgyakban. A felsőfokú továbbtanulási fő irányok ebben az osztályban: orvosi és egészségtudományi, természettudományi, agrár, valamint műszaki pályák.

A második idegen nyelv a 9.a-b-c osztályainkban lehet: haladó német (helyette, ha megfelelő számú felvett tanuló esetén indul a némettel mint első idegen nyelvvel csoport a 9.a-ban: angol), kezdő francia, olasz, orosz és latin.

Átvétel

A magasabb évfolyamokon csak férőhelyek megüresedése esetén tudunk fogadni új tanulókat, ekkor átvételi eljárás során választunk a jelentkezőkből. Ilyen esetekben levélben behívjuk mindazokat a tanulókat, akik (szülőjük, gondviselőjük révén) az adott évfolyamra írásos átvételi kérelmet adtak be. Nagyobb számban csak az általános iskola 5. és a 7. évfolyamára szokott lehetőségünk nyílni az átvételre.

A gimnáziumi osztályainkba azok indulásakor (a hatodik évfolyam után a 7.c-be és a 7.d-be, a nyolcadik után a 9.a-ba és a 9.b-be) felvételi vizsgát szervezünk. A nyolcadik évfolyam után a már két éve működő 9.c és 9.d osztályba, annak az üres, illetve megüresedő helyeire átvételi vizsgákat hirdetünk.

Általában a gimnáziumi osztályainkba átvételi vizsgára a 9-12. évfolyamokon bármikor lehet jelentkezni (írásban beadott kérelem formájában), de csak akkor hívjuk be a jelentkező tanulókat (rendszerint május hónapban), ha van üres hely az adott évfolyamon, az adott tagozaton.

Köszönjük az érdeklődésüket.