cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. telefon: 06 1 210 10 30 levelezés
e-mail: fazekas@fazekas.hu fax: 06 1 210 07 45 jelszóváltoztatás
Fazekas életképek
Matektábor

A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium neve összeforrt a speciális matematika tagozatos osztályokéval. Az évtizedek óta magas színvonalon zajló munka eredményeként a hazai és nemzetközi versenyeken remekül szerepelnek az iskola diákjai. Az egyetemek szívesen fogadják az itt végzetteket, akikből sokan később maguk is a tudományos kutatómunka élvonalában folytatják munkájukat. Rengeteg kiváló tanár tanított és tanít ma is, számos eredmény, különleges esemény fűződik más tantárgyakhoz is, mégis a matematika ezek között az, amelyismertté és elismertté tette a Fazekast.

Diákjaink sokféleképpen találkoznak a matematikával. Egyrészt magukon a tanórákon, de fontos szerepe van a szakköröknek, az egyéni Kömalozásnak, a táboroknak, újabban az internetnek. Most vegyük alaposabban szemügyre a táborokat, ezen belül is a hagyományos őszi tábort.

1. Helyszín:

Matektábor - 1
A tábor rendje, munkája évtizedek alatt alakult ki. A helyszín és az időpont régebben változatos volt. Thiry Imréné, Gabi néni még örömmel emlékezik a Tahiban rendezett táborról, ahol az Állami Népi Együttes „edzőtáborának” lehettek vendégei. Volt olyan év, amikor nem voltlehetőség elutazni, ekkor az iskola falain belül szervezte meg Kavics tanár úr a tábort. A 90-es években eleinte Dömsödön, majd az utóbbi 10 évben Kismaroson volt a tábor.

A helyszín szempontjából ideális, ha könnyen elérhető Budapestről, így az alkalmanként meghívott előadók szervezése egyszerűbb. Jó ha van a közelben focipálya. Az egy hetes program során szükség van némi kikapcsolódásra, mozgásra. Kismaroson van ping-pong asztal, játszótér. Előfordult már, hogy olyan meleg idő volt, hogy a Dunaparton napozni lehetett, a merészebbek úsztak egyet, vagy kenuztak.

Szükséges felszerelés a tábla, ezt korábban évente szállították a helyszínre. A Fazekas 97-98-as renoválása után a régi táblák közül egy a kismarosi táborba került, így ez a kérdés megoldódott. A matekozás a tábor ebédlőjében történik. Kicsit szűkös a hely, de mégéppen megfelelő. A jelenlegi táborban nincs internetezési lehetőség. Ennek jó és rossz oldalai is vannak. Elképzelhető, hogy pár év múlva a számítógép szorosabb segítőtársunk lesz.

2. Időpont:A tábor időzítése a tanév és a versenyek beosztásán múlt. Mivel a Kürschák verseny október első felében kerül megrendezésre, ezért a matematika munkaközösség úgy gondolta, érdemes előtte rendezni a tábort. Több, mint 15 éve a tábor szeptember utolsó hetében van. Hétfőnreggel indulunk, pénteken délután érkezünk vissza.

3. Utazás:

Matektábor - 2
Mivel a tábor közel van Budapesthez, az utazás nem vesz el túl sok időt az érdemi munkából. Dömsödre különjáratú autóbusszal ment a csapat, Kismarosra vonattal utaztunk. A Máv bevezette a zónázó vonatokat. Ezek segítségével a Nyugati pályaudvarról 36 perc alatt értünk ki, ami roppant kedvező. Előfordult már, hogy egy-egy csapat kerékpárral jött. A tábor közelsége miatt az utazás költségei nem magasak.

4. Ellátás:A táborban 4-6 fős szobák vannak. Mivel a munka is 4 fős csapatokban folyik, ezért ez ilyen szempontból ideális. Hideg időben fűthetők a szobák. Idén erre nem volt szükség, napközben a csodálatos napsütésben a tágas verandán lehetett dolgozni. Naponta három közös étkezés van, ezen kívül este lehet vajas, vagy zsíros kenyeret enni. Közel van bolt és zöldséges, itt további kiegészítők vásárolhatók. Az idei tábor slágere a „Trombi-Dumbi” szénsavas üdítőital volt. A kismarosi táborban 45-50 fő elhelyezésére van lehetőség.

Miáltalában 35-40 fővel megyünk. Idén a 8 specmatos csapaton kívül egy-egy csapat volt a gimnázium 11. és 12. évfolyamáról. Ennek köszönhetően a két tanárral együtt 42-en voltunk.

5. Napirend:Az egyes napirendi pontok ideje azétkezéseken kívül kicsit változhat. A táborlakókat a megérkezéskor tájékoztatjuk a beosztásról. Az idei táborban körtemuzsika hangja jelezte a napi beosztás következő fázisait. A tábor általános napirendje a következő volt:

 • 7.30.ébresztő
 • 8.00. reggeli
 • 9.00. közös munka
 • 10.30. egyéni, ill. csapatmunka
 • 12.00. közös munka
 • 13.00. ebéd
 • 14.00. csendes pihenő
 • 15.00. szabadidő
 • 17.00. közös munka
 • 19.00. vacsora
 • 20.00. szabadidő
 • 23.00. takarodó

A táborban az évtizedes hagyományok szerint négyfős csapatokban dolgoztak a diákok. Az idei táborban 4-4 csapat volt a speciális matematika tagozat utolsó két évfolyamáról. Hozzájuk csatlakozott két további csapat melynek tagjai a tavalyi versenyeken szépen szerepeltek. Egyiket 11-es,amásikat 12-es diákok alkották. Összesen hat lány és 34 fiú volt.

A speciális matematika tagozatos osztályokból érkezett csapatok összeállítása idén úgy alakult, hogy az osztályok legjobbjai nem tömörültek egy csapatba, hanem szétszóródtak, így vezéregyéniségei voltak brigádjuknak. A csapatmunka ritkán tud az iskolában ekkora teret kapni, itt remekül működött. Egyik gyerek elmondja a társának az ötletét, az finomít rajta, együtt töprengenek a lehetséges befejezésen.

A csapatokösszeállítása a 11. évfolyamon már tavasszal megtörtént, nyáron lehetőség volt a közös készülésre. A 12-esek szeptember elején alkották meg a kvartetteket.

Matektábor - 3

7. Felkészülés:A táborra minden csapat 30-40 feladatot hoz. Ezek összeállítása nagy munka. Előzetesen búvárkodni kell a könyvtárban, régi Kömalokban, régi versenyfeladat gyűjteményekben. A Nemzetközi Matematikai Diákolimpián résztvevő csapatok hozzák magukkal országuk versenyfeladatait. Ezeket akis kiadványokat a csapatok rendelkezésére bocsátotta az olimpiai csapat helyettes vezetője, Dobos Sándor. A matematikázáson kívül további haszna is van ennek, hiszen angolul, németül, franciául olvashatták a feladatokat és megoldásaikat a gyerekek. Így nemzetközi mércétállíthatnak maguk elé, összehasonlíthatják a hazai nívót más országok versenyfeladatainak nehézségi szintével.

Feltétlenül meg kell említenünk a feldolgozásra kiadott anyagok közül néhányat. Több, mint két évtizede rendezik már a Városok Viadala versenyeket. Az első 16 év anyagát az Ausztrál Matematikai Társulat kiadta. Ezek a könyvek sok szép feladatot biztosítottak a tábornak. Az idegennyelvű szakirodalmat a csapatok már májusban megkapták. A szorgalmas diákok így a nyár folyamán már készülhettek a táborra.

A diákok maguk is kitűznek problémákat. Az iskolában oly ritka, hogy nem a tanár adja a feladatot, hanem a gyerek. Itt a táborban ez is megvalósulhat. A tábor legemlékeze­tesebb feladatai sokszor a saját „gyártmányok”. Előfordul az is, hogy egy feladat tovább­fej­lesz­téséről van ilyenkor szó, a paraméterek más beállításáról, de lehetnek teljesen eredeti új ötletek is.

8. A matematikázás szervezése:A táborba szánt feladatsorokat a csapatok két héttel a tábor kezdete előtt leadták Hraskó András tanár úrnak, aki ezeket elérhetővé tette a matek portálon. Hétfőn a táborba érkezve minden csapat kitűzött egy feladatot minden más csapatnak. Ezután a csapatok saját feladataikongondolkoztak. A közös matekozásokon a csapatok a táblánál előadták a feladatok megoldását. Kedden a 11-esek a 12-eseknek és viszont tűztek ki újabb feladatokat egymásnak, szerdán az évfolyamok egymás között adtak ki újabb példákat.

Voltak olyan feladatok, melyeken mindenki gondolkozott. A korábbi években a tanárok tűztek ki feladatokat, melyeket a szabadidőben lehetett a tanári szobában elmondani. Idén hétfőn és kedden este és szerdán ebéd után minden csapat kitűzött egy feladatot az összes többi csapatnak. Ennek megoldását egymásnak mondták el a gyerekek, majda közös megbeszélésen a legszebb megoldás hangozhatott el.

Az egymásnak adott feladatok közül azokat, amelyekkel nem birkózott meg az a csapat, amelyik kapta, kitűztük közös gondolkozásra. Egy ilyen feladatot megoldani már nagy dicsőség. Volt olyan feladat is, amelyet senki nem tudott megoldani. Ilyenkor a kitűzőnek a feladata, hogy ismertesse a megoldást. Ha ez frappáns és belefér 10 percbe érthetően, az dicsőség a kitűzőnek. Néha előfordul olyan is, hogy valaki elveti a sulykot és túl nehéz feladatot ad fel, melynek a megoldása is roppant tekervényes. Az ilyen esetekből is sokat lehet tanulni.

9. Tanári munka:Az idei táborban Táborné Vincze Márta és Dobos Sándor vezették a munkát hétfőtől szerdáig, ekkor Hraskó András és Pataki János vette át az irányítást. A tanárok feladatokat adhatnak fel, melyek az esetlegesen hiányzó területekre vezetnek. Figyelik az elhangzó megoldásokat, kiegészítik szükség esetén azokat. Lehetőség nyílik gyakran egy-egy feladat kapcsán további megjegyzéseket tenni, rávilágítani olyan összefüggésekre, melyet a megoldó, vagy a kitűző nem is vett észre.

A diákok remek partnernek bizonyultak idén is. A szervezési, irányítási munkán kívül csak a matematikára kellett koncentrálni, nem volt semmi probléma a 40 diákkal.

A matematika tábor nagyon szép és élő hagyomány. Rengeteget ad diáknak és tanárnak egyaránt. Bárcsak a továbbiakban is ilyen szépen működhetne ez a Fazekas Műhely! Köszönet a diákok lelkesedéséért, a tanárok munkájáért, az iskola támogatásáért és a Fazekas Mihály Oktatási Kulturális és Sport Alapítvány anyagi támogatásáért.

Budapest, 2005. október 25.

Dobos Sándor

Matektábor - 4